Odpust MB Królowej Polski

3 maja 2018 nasza wspólnota parafialna przeżyła Uroczystość odpustową. Uroczystościom przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego im. Papieża Jana Pawła II w Łomży ks. prałat dr Jarosław Kotowski

Ks. prałat dr Jarosław Kotowski