Historia parafii

Budowę kościoła rozpoczęto w czerwcu 1990 roku staraniem ks. Dr-a Jana Harasima proboszcza i dziekana parafii Kolno oraz mieszkańców Zabiela. (Choć wapno do budowy zostało przygotowane już wiele wcześniej.)

Dnia 5 września 1990 r. J. E. Ks. Bp Juliusz Paetz wmurował kamień węgielny, który został poświęcony przez Ojca Św. Jana Pawła II w dniu 8 czerwca 1987 roku podczas Trzeciej Pielgrzymki do Ojczyzny.

Już gdy mury wyrosły ponad ziemię w powstającej świątyni wierni gromadzili się na Mszę św., zawierano związki małżeńskie, chrzczono dzieci. Świątynia wzrastała materialnie i wraz z jej budową coraz więcej ludzi gromadziło się na modlitwę.

Podkreślić trzeba zaangażowanie mieszkańców Zabiela. Ówczesna Rada Budowy Kościoła była główną siłą napędową budowy tego kościoła. Nie tylko sami niezliczoną ilość godzin spędzili na budowie, ale również mobilizowali innych. Choć przedsięwzięcie początkowo dla wielu wydawało się niebotyczne i wręcz niemożliwe do zrealizowania w tak małej społeczności, powoli stawało się faktem.

Parafia Zabiele została erygowana 26.07.1998 r. Powstała ona z terenu parafii Kolno. Należą do parafii następujące wioski: Kolimagi, Ptaki, Pupki, Samule, Zabiele, Zabiele Zakaleń.

Proboszczem został mianowany ks. Stanisław Śliwowski.

J. E. Ks. Bp Stanisław Stefanek przekazuje klucze proboszczowi ks. Stanisławowi Śliwowskiemu

Od 10 do 14 listopada 1999 roku odbyły się pierwsze w historii parafii Misje Święte, które przeprowadził O. Fryderyk Grzesiek OFM. Na zakończenie Misji św. został ustawiony przed kościołem Krzyż Misyjny.

16.06.2002 r. ks. Bp. Stanisław Stefanek dokonał kanonicznej wizytacji naszej parafii. Podczas wizytacji ks. Biskup poświęcił nowo utworzony cmentarz parafialny oraz plebanię.

 
J. E. Ks. Bp Stanisław Stefanek dokonuje poświęcenia cmentarza grzebalnego.

J. E. Ks. Bp Stanisław Stefanek święci plebanię.

13 czerwca 2010 r. J. E. Ks. Bp Stanisław Stefanek konsekrował naszą świątynię, współkonsekratorem był J. E. Ks. Bp. Tadeusz Bronakowski.