Goście z Gdańska

23 czerwca gościliśmy w naszej parafii Chór Dziecięcy „Płomyczki” z parafii pw. św. Rodziny w Gdańsku Stogach, pod kierownictwem pani Katarzyny Rogalskiej. Chórek śpiewał na obu Mszach świętych. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii Św. Rodziny w Gdańsku ks. kan Tadeusz Ławicki.